Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

The Whole Truth (2016)

The Whole Truth (2016)

Language: Croatian

Author: MarkoFaca

Updated: one year ago

Files: 1

Year: 2016
Run time: 1h 33m
IMDB score: 6

Movie infomation

Movie name: The Whole Truth (2016)

Genders: Thriller, Drama

Imdb Score: 6

Runtime: 1h 33m

Released: 21 Oct 2016

Director: Courtney Hunt

Writer:

Actors:

Company: PalmStar Media

Imdb Link

{1}{1}23.976
{1522}{1647}Kad mi se slu�benik suda nasmijao pri|dolasku na sud, znao sam da sam sjeban.
{1647}{1715}Ne�e se ba� kladiti na ovo.
{1715}{1800}Mike je ubio svog oca,|Boone Lassitera,
{1800}{1892}ostavio otisak na no�u,|priznao.
{2483}{2552}Pola mojih slu�ajeva|imalo je takve sjebane dokaze.
{2552}{2639}Nagodio bih se za osudu|za ubojstvo i nastavio dalje,
{2639}{2729}ali ovo je bio Mike,|a njega poznajem cijeli �ivot.
{2729}{2780}I�ao je na koled�|i vjerojatno bi studirao pravo,
{2780}{2897}tako da sumnjam da bi mu majka|pre�ivjela njegov odlazak u zatvor.
{4857}{4966}Ali, znao sam Boonea, jasno mi je,|znao sam i odnose u obitelji Lassiter,
{4966}{5066}znam da bih Mikeu sredio obranu,|samo kad bi on popri�ao sa mnom.
{5675}{5748}Jime. - Dobro jutro.
{5748}{5794}Sam si u ovome?
{6266}{6433}Slu�aj 34 na Okru�nom sudu dr�ave|Louisiane i �upe Sv. Bernarda po�inje.
{6433}{6537}Predsjedava �asni sudac Robichaux. |Zahtijeva se red i ti�ina.
{6537}{6612}Neka bog �uva dr�avu Louisianu i ovaj sud.
{6612}{6704}Ustanite, ulazi �asni|sudac Edouard Robichaux.
{6920}{6948}Uvedite ih.
{7148}{7176}Dobro jutro, porotnici.
{7224}{7280}Molim, sjednite.
{7280}{7406}Sud po�inje s radom na slu�aju dr�ave|Louisiane protiv Michaela Lassitera,
{7406}{7496}s optu�bom za ubojstvo 1. stupnja. |- Porotnici, morate znati da je optu�eni

Trailer