Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

The Thinning (2016)

The Thinning (2016)

Language: Polish

Author: sub

Updated: 2 years ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 30m
IMDB score: 5.9

Movie infomation

Movie name: The Thinning (2016)

Genders: Action, Drama, Horror

Imdb Score: 5.9

Runtime: 1h 30m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:17,613 --> 00:00:22,723
Niedaleka przyszłość. Z powodu przeludnienia
surowce naturalne są ograniczone.

2
00:00:23,563 --> 00:00:27,881
Z tego powodu ONZ wymaga od wszystkich
państw zmniejszania populacji o 5% co rok.

3
00:00:28,831 --> 00:00:31,961
W Ameryce raz do roku uczniowie
muszą zdać specjalny test.

4
00:00:32,001 --> 00:00:34,763
Ci z najniższymi wynikami są eliminowani.

5
00:00:34,979 --> 00:00:37,209
Test ten nosi nazwę „10-241”.

Trailer