Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

The Thinning (2016)

The Thinning (2016)

Language: Dutch

Author: sub

Updated: 2 years ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 30m
IMDB score: 5.9

Movie infomation

Movie name: The Thinning (2016)

Genders: Action, Drama, Horror

Imdb Score: 5.9

Runtime: 1h 30m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:17,620 --> 00:00:22,859
Het is de nabije toekomst. Grondstoffen
zijn schaars door overbevolking.

2
00:00:23,119 --> 00:00:26,239
Om deze crisis aan te pakken,
eist de VN dat alle landen elk jaar

3
00:00:26,259 --> 00:00:28,705
hun bevolking met 5% verlagen.

4
00:00:28,835 --> 00:00:31,621
In de VS doen alle leerlingen
elk jaar een standaardtest.

5
00:00:31,621 --> 00:00:34,271
Zij die het slechtst scoren,
worden geëxecuteerd.

Trailer