Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Mission of Justice (1992)

Mission of Justice (1992)

Language: Norwegian

Author: sub

Updated: 2 years ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 24m
IMDB score: 5.8

Movie infomation

Movie name: Mission of Justice (1992)

Genders: Action

Imdb Score: 5.8

Runtime: 1h 24m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:59,142 --> 00:01:04,066
- De har rett til å tie.
-Du arresterer ikke meg, snut!

2
00:01:04,189 --> 00:01:07,950
Alt De sier
kan brukes mot Dem i retten.

3
00:01:17,369 --> 00:01:22,921
- De har rett til advokat.
-Tegneseriesnut!

4
00:01:23,041 --> 00:01:29,139
Har De ikke råd til advokat,
vil en sådan bli oppnevnt.

5
00:01:29,256 --> 00:01:33,218
Forstår De rettighetene Deres?

Trailer