Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Khali the Killer (2017)

Khali the Killer (2017)

Language: Swedish

Author: SpecialWeirdo101

Updated: 2 years ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 29m
IMDB score: 4.7

Movie infomation

Movie name: Khali the Killer (2017)

Genders: Crime, Drama

Imdb Score: 4.7

Runtime: 1h 29m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:09,900 --> 00:00:13,570
Mormor sa alltid
att jag var ett snällt barn.

2
00:00:18,283 --> 00:00:21,662
Hon älskar att berätta
en historia om mig.

3
00:00:24,498 --> 00:00:28,419
Hon kallar den "pickelsburkhistorien".

4
00:00:30,462 --> 00:00:34,675
När jag var åtta var jag
på bakgården i East L.A. i timmar-

5
00:00:34,758 --> 00:00:38,262
- och fångade eldflugor
i en pickelsburk.

Trailer