Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Bone Tomahawk

Bone Tomahawk

Language: Slovenian - Release: Bone Tomahawk (2015) [1080p] [YTS.AG]

Author: sub

Updated: 4 years ago

Files: 1

Year: 2015
Run time: 132min
IMDB score: 7.8

Movie infomation

Movie name: Bone Tomahawk

Genders: Horror, Western

Imdb Score: 7.8

Runtime: 132min

Released: 23 Oct 2015

Director: S. Craig Zahler

Writer: S. Craig Zahler

Actors: Patrick Wilson, Kurt Russell, Sean Young, Lili Simmons

Imdb Link

1
00:00:58,926 --> 00:01:04,275
Zakaj se moram jaz vedno
zasvinjati? �Samo svoje delo opravi.

2
00:01:08,301 --> 00:01:13,668
S seboj imajo knjige. �Prelistaj jih, �e
mogo�e niso v njih skrivali denarja.

3
00:01:14,405 --> 00:01:17,692
Tega verjetno ne bi
pisalo v tabeli, kajne?

4
00:01:17,727 --> 00:01:21,531
Prihrani mi s svojimi �alami, ki �e za
ob tabornem ognju niso dobre.

5
00:01:39,825 --> 00:01:42,658
Nisi ga dovolj globoko zarezal.

Bone Tomahawk Available Subtitles

English subtitles Bone Tomahawk2 years ago
English subtitles Bone Tomahawk2 years ago
Romanian subtitles Bone Tomahawk3 years ago
Portuguese subtitles Bone Tomahawk3 years ago
Portuguese subtitles Bone Tomahawk3 years ago
Arabic subtitles Bone Tomahawk3 years ago
Hungarian subtitles Bone Tomahawk3 years ago
French subtitles Bone Tomahawk4 years ago
English subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Spanish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Czech subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Turkish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Croatian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Bulgarian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Hebrew subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Greek subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Spanish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Spanish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Spanish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Farsi/Persian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Farsi/Persian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Dutch subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Serbian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Serbian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Arabic subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Danish subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Brazilian Portuguese subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Hungarian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Romanian subtitles Bone Tomahawk4 years ago
Italian subtitles Bone Tomahawk4 years ago