Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Attrition (2017)

Attrition (2017)

Language: Norwegian

Author: sub

Updated: 10 months ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 30m
IMDB score:

Movie infomation

Movie name: Attrition (2017)

Genders: Action

Imdb Score:

Runtime: 1h 30m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:01:25,160 --> 00:01:27,560
De er på vei inn! Drep dem!

2
00:01:36,120 --> 00:01:40,000
Krigens byrde er tung å bære.

3
00:01:40,080 --> 00:01:46,440
Noen sier den er nødvendig. En arena
der det gode kan beseire det onde.

4
00:02:08,760 --> 00:02:13,720
Men iblant er prisen for høy
til å rettferdiggjøre metodene.

5
00:02:26,760 --> 00:02:28,720
Axe. Axe!

6