Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Aquaman (2018)

Aquaman (2018)

Language: Swedish

Author: sub

Updated: one month ago

Files: 1

Year: ...
Run time:
IMDB score: 7.4

Movie infomation

Movie name: Aquaman (2018)

Genders: Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure

Imdb Score: 7.4

Runtime:

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:26,474 --> 00:00:30,810
_Team Wild Animals_
www.NordicB.org

2
00:01:06,107 --> 00:01:07,442
Jules Verne skrev en gång:

3
00:01:08,026 --> 00:01:10,987
"Sätter man ut två skepp på öppet hav,

4
00:01:11,154 --> 00:01:13,573
utan vind och utan strömmar,
ska de ändå mötas en dag."


5
00:01:36,179 --> 00:01:40,266
Så träffades mina föräldrar. Som två skepp
som var ödesbestämda att mötas.


Aquaman (2018) Available Subtitles

English subtitles Aquaman (2018)3 days ago
English subtitles Aquaman (2018)6 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)8 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)12 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)12 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)12 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)12 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)12 days ago
English subtitles Aquaman (2018)15 days ago
English subtitles Aquaman (2018)15 days ago
English subtitles Aquaman (2018)15 days ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)16 days ago
Bengali subtitles Aquaman (2018)22 days ago
Bengali subtitles Aquaman (2018)22 days ago
English subtitles Aquaman (2018)22 days ago
English subtitles Aquaman (2018)23 days ago
English subtitles Aquaman (2018)23 days ago
English subtitles Aquaman (2018)23 days ago
English subtitles Aquaman (2018)24 days ago
English subtitles Aquaman (2018)24 days ago
English subtitles Aquaman (2018)25 days ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago
Malay subtitles Aquaman (2018)one month ago
Malay subtitles Aquaman (2018)one month ago
Malay subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
French subtitles Aquaman (2018)one month ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Serbian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Macedonian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Serbian subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago
Dutch subtitles Aquaman (2018)one month ago
Dutch subtitles Aquaman (2018)one month ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Spanish subtitles Aquaman (2018)one month ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
French subtitles Aquaman (2018)one month ago
Thai subtitles Aquaman (2018)one month ago
Spanish subtitles Aquaman (2018)one month ago
Romanian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Norwegian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Hungarian subtitles Aquaman (2018)one month ago
German subtitles Aquaman (2018)one month ago
Czech subtitles Aquaman (2018)one month ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Albanian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Bulgarian subtitles Aquaman (2018)one month ago
Turkish subtitles Aquaman (2018)one month ago
Japanese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Greek subtitles Aquaman (2018)one month ago
Finnish subtitles Aquaman (2018)one month ago
Farsi/Persian subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
English subtitles Aquaman (2018)one month ago
Danish subtitles Aquaman (2018)one month ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)one month ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)one month ago