Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Aquaman (2018)

Aquaman (2018)

Language: Swedish

Author: sub

Updated: 11 months ago

Files: 1

Year: ...
Run time:
IMDB score: 7.4

Movie infomation

Movie name: Aquaman (2018)

Genders: Action, Adventure, Sci-Fi, Fantasy

Imdb Score: 7.4

Runtime:

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:26,474 --> 00:00:30,810
_Team Wild Animals_
www.NordicB.org

2
00:01:06,107 --> 00:01:07,442
Jules Verne skrev en gång:

3
00:01:08,026 --> 00:01:10,987
"Sätter man ut två skepp på öppet hav,

4
00:01:11,154 --> 00:01:13,573
utan vind och utan strömmar,
ska de ändå mötas en dag."


5
00:01:36,179 --> 00:01:40,266
Så träffades mina föräldrar. Som två skepp
som var ödesbestämda att mötas.


Aquaman (2018) Available Subtitles

English subtitles Aquaman (2018)5 months ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)5 months ago
Spanish subtitles Aquaman (2018)6 months ago
Farsi/Persian subtitles Aquaman (2018)6 months ago
English subtitles Aquaman (2018)6 months ago
English subtitles Aquaman (2018)7 months ago
English subtitles Aquaman (2018)7 months ago
Dutch subtitles Aquaman (2018)7 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Indonesian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Albanian subtitles Aquaman (2018)8 months ago
English subtitles Aquaman (2018)8 months ago
Malay subtitles Aquaman (2018)8 months ago
English subtitles Aquaman (2018)8 months ago
English subtitles Aquaman (2018)9 months ago
Farsi/Persian subtitles Aquaman (2018)9 months ago
Thai subtitles Aquaman (2018)9 months ago
English subtitles Aquaman (2018)9 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Malay subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
English subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)10 months ago
Bengali subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Bengali subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Malay subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Malay subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Malay subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
French subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Serbian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Macedonian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Serbian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Dutch subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Dutch subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Spanish subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Chinese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
French subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Thai subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Spanish subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Romanian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Norwegian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Hungarian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
German subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Czech subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Croatian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Albanian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Bulgarian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Turkish subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Japanese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Greek subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Finnish subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Farsi/Persian subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
English subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Danish subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Brazilian Portuguese subtitles Aquaman (2018)11 months ago
Arabic subtitles Aquaman (2018)11 months ago