Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Aladdin and the King of Thieves

Aladdin and the King of Thieves

Language: Serbian - Release: Aladdin And The King Of Thieves 1996 720p BluRay H264 AAC RARBG

Author: bbocko

Updated: 2 years ago

Files: 1

Year: 1996
Run time: 80min
IMDB score: 6.4

Movie infomation

Movie name: Aladdin and the King of Thieves

Genders: Animation, Family, Comedy

Imdb Score: 6.4

Runtime: 80min

Released: 13 Aug 1996

Director: Tad Stones

Writer: Mark McCorkle (screenplay), Robert Schooley (scree

Actors: Val Bettin, Jim Cummings, Gilbert Gottfried, Linda Larkin

Company: Warner Home Video

Imdb Link

{1027}{1124}Ooh! U celom svom �ivotu,|nikad nisam video ulice...
{1128}{1210}tako uskome�ane i|pune gu�ve i mete�a.
{1214}{1258}Na�a princeza se udaje.
{1262}{1374}Oh, divno!|A ko je sre�ni princ?
{1378}{1483}Uop�te nije princ.|Samo bezna�ajni uli�ni pacov!
{1487}{1576}Nikako! Poku�aj da speluje�.
{1580}{1655}To je Aladin!
{1742}{1834}Aa! Neki od vas ne veruju.
{1850}{1950}ALADIN I|KRALJ LOPOVA
{2008}{2052}U boji!
{2150}{2250}Zabava je ovde u Agrabahu|Uzbu�enje je u vazduhu
{2254}{2306}Ljudi naviru iz|blizine i daljine
{2310}{2366}Jer �e Jasmina i Aladin|imati ven�anje
{2370}{2474}Zabava je ovde u Agrabahu|Svi �e biti tamo
{2478}{2583}Zato ako si prosjak ili �ah|U�ini ne�to sa svojom kosom
{2587}{2643}Ne morate da nosite|ode�u tako nesta�nu
{2647}{2696}Turban koji se rasplete|jednostavno ne�e i�i
{2700}{2754}Bez min�u�a koje su|neukusne ili sjajne
{2758}{2812}Izgleda�e� sjajno|kad te ja dohvatim
{2816}{2918}Zabava je ovde u Agrabahu|Zato �u ofarbati grad
{2922}{3034}Ako �eli� da vidi� u koje boje|Prati me okolo
{3038}{3149}Aladin se �eni i to|�e biti svadba veka
{3153}{3254}Moj drugar se �eni i|vide�ete koliko mogu da u�inim

Trailer