Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

A-X-L (2018)

A-X-L (2018)

Language: Polish

Author: sub

Updated: 5 months ago

Files: 1

Year: ...
Run time:
IMDB score: 5.1

Movie infomation

Movie name: A-X-L (2018)

Genders: Action, Adventure, Sci-Fi, Family

Imdb Score: 5.1

Runtime:

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:51,232 --> 00:00:53,234
JEDNOSTKA K-9

2
00:00:55,153 --> 00:00:59,449
Ze wszystkich zwierząt świata,
pies jest najbardziej lojalny.

3
00:00:59,657 --> 00:01:03,370
Z tego powodu psy pojawiały się
na polach bitwy przez wieki.

4
00:01:03,536 --> 00:01:04,579
K9
DYWIZJA TAKTYCZNA

5
00:01:04,788 --> 00:01:07,165
Wojsko przez całe dekady próbowało